Impresariat


KONKURSY I PRZEGLĄDY

IMPRESARIAT

GALERIA

KONTAKT

AKTUALNOŚCI


Otwockie Centrum Kultury
KONKURSY I PRZEGLĄDY

Dyrekcje i Rady Pedagogiczne
Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Otwocku

Sprawa:
dot. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
W związku z organizowaniem w 2015 roku XXXVIII edycji konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” informujemy:
1. Organizatorem eliminacji miejskich jest Otwockie Centrum Kultury;
2. Eliminacje miejskie odbędą się dnia 14.03.2015r o godz: 1000 w budynku klubu „SMOK” w Otwocku przy ul. Warszawskiej 11/13;
3. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 06.03.2015r. na adres: Otwockie Centrum Kultury, ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
Z poważaniem
Załączniki:
1. Regulamin 38. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka - dostępny w biurze OCK
2. Karta Uczestnika 38. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka - dostępna w biurze OCK
 
 
OTWOCKIE CENTRUM KULTURY

ZAPRASZA

DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH
W ROKU KULTURALNO - OŚWIATOWYM 2014/2015
UCZESTNICY
* Konkursy i Przeglądy organizowane przez OCK adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym za pośrednictwem  ich opiekunów z placówek kultury i oświaty z Otwocka.
* Warunkiem udziału jest nadesłanie poprawnie wypełnionej Karty Uczestnictwa (Załącznik).
VIII MIEJSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
Przegląd przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do otwockich przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 0 - III), oraz dzieci z ognisk muzycznych i placówek kultury (kategoria: przedszkola i klasy 0 - III).
- W przeglądzie nie biorą udziału wykonawcy, którzy w ostatnim roku zajęli I miejsca.
- Uczestnicy przygotowują jedną dowolnie wybraną kolędę lub pastorałkę.
- Uczestnicy mogą wykorzystać akompaniament na żywo lub podkład (płyta CD).
- Zakwalifikowanie do przeglądu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa do dnia28.11.2014 r. (maksymalnie 2 uczestników / chórki towarzyszące maksymalnie 4 osoby/  z jednej placówki).
- Przegląd odbędzie się dnia 14.12.2014 r. o godz: 1400 w sali widowiskowej Klubu "Smok" w Otwocku ul. Warszawska 11/13.
- Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się dnia 18.01.2015 r. o godz: 1600 w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego (księża
  Pallotyni), Otwock ul. Żeromskiego.
XXIV KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
- Każda placówka może zgłosić po jednym eksponacie w kategorii wiekowej: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, wykonane w dowolnej technice plastycznej (z zachowaniem nieprzekraczalnej wielkości 1 m3).
- Zgłoszenia pisemne (wypełniona czytelnie Karta Uczestnictwa) należy składać do dnia 28.11.2014 r. na adres Organizatora.
- Eksponaty na wystawę należy dostarczyć dnia 11.12.2014 r. w godinach 900 - 1100 do Parafii pw. Św. Wincentego a Paulo.
- Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 11.01.2015 r. o godz: 1100 w Parafii pw. Św. Wincentego a Paulo.
- Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym do dnia 11.01.2015 r.
XXII PRZEGLĄD JASEŁEK
- W przeglądzie nie biorą udziału grupy, które w ostatnim roku zajęły I miejsca. Istnieje możliwość wzięcia udziału w przeglądzie poza konkursem.
- Czas przedstawienia nie może przekroczyć 20 min.
- Liczba uczestników biorących udział w przedstawieniu nie powinna przekroczyć 20osób.
- Zgłoszenia pisemne (wypełniona czytelnie Karta Uczestnictwa) neleży składać do dnia 18.12.2014 r. na adres Organizatora.
- Przegląd odbywać się będzie dnia 13.01.2015 r. w placówkach prezentujących przedstawienia.
- Koncert Laureatów odbędzie się dnia 18.01.2015 r. o godz: 1600 w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego (księża Pallotyni) Otwock, ul. Żeromskiego.
XXIV KONKURS WIELKANOCNY
- Każda placówka może zgłosić po jednym eksponacie w kategorii wiekowej: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, wykonany w dowolnej technice plastycznej (z zachowaniem nieprzekraczalnej wielkości 1 m3).
- Zgłoszenia pisemne (wypełniona czytelnie Karta Uczestnictwa) należy składać do dnia 12.03.2015 r. na adres Organizatora.
- Eksponaty na wystawę należy dostarczyć dnia 26.03.2015 r. w godzinach 900 - 1100 do Parafii pw. Św. Wincentego a Paulo.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12.04.2015r. o godz. 1100 w Parafii pw. Świętego Wincentego a Paulo.
- Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym do dnia 12.04.2015 r.
XII PRZEGLĄD AMATORSKICH PRZEDSTAWIEŃ PROFILAKTYCZNYCH
- Prezentacja dokonań artystycznych dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych z zakresu profilaktyki w kategoriach wiekowych: przedszkola, nauczanie początkowe, szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły średnie.
- Czas spektaklu nie może przekroczyć 30 min.
- Zgłoszenia pisemne (wypełniona czytelnie Karta Uczestnictwa) wraz z podaniem nazwy zespołu, ilości uczestników, tytułu wykonywanego utworu oraz danych dotyczących obsługi technicznej (ilość mikrofonów, zapotrzebowanie na odtwarzacz CD) należy składać do dnia 08.05.2015 r. na adres Organizatora.
Przegląd odbędzie się dnia 21.05.2015 r. w godz: 900 - 1500 w Klubie "Smok" Otwockiego Centrum Kultury, Otwock ul. Warszawska 11/13.
- Wręczenie nagród odbędzie się dnia 31.05.2015 r. w Parku Miejskim w Otwocku.
 SPRAWY ORGANIZACYJNE
* Zgłoszenia udziału można dokonać tylko na Karcie Uczestnictwa (w załączeniu)
* Jedna karta dla jednego przedsięwzięcia.
* Karta Uczestnictwa winna być wypełniona drukowanymi literami lub na maszynie.
* Przedsięwzięcia nie posiadające Karty Uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
* Uczestnicy zobowiązani są do odbioru prac w terminie wskazanym przez Organizatora.
* Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników.
* Uczestnicy przeglądów i konkursów wyrażają zgodę na rejestrację występów (fotograficzną i audiowizualną) oraz wykorzystanie zarejestrowanych materiałów do celów promujących imprezy.
* Warunkiem odebrania nagród jest uczestnictwo w koncertach laureatów.
OCENIANIE
Jury, złożone ze specjalistów w poszczególnych dziedzinach, będzie oceniać efekty pracy biorąc pod uwagę:
* inicjatywę twórczą i pomysłowość
* dobór materiału dostosowany do wieku uczestników
* dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację obowiązkowej piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną
* samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawcy
* ogólny wyraz artystyczny (kostiumy, choreografia, scenografia)
* staranność wykonania prac oraz prezentacji
* nawiązanie do miejscowej architektury, topografii i tradycji
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
* Jury przyznaje nagrody w konkursach i przeglądach z uwzględnieniem kategorii wiekowych. Jednak w przypadku nie osiągnięcia przez wykonawców odpowiedniego poziomu zastrzega sobie prawo nie wyłonienia spośród uczestników laureatów wszystkich trzech miejsc w danej kategorii.
* Organizator wszystkie zespoły biorące udział w przeglądach i konkursach uhonoruje pamiątkowymi dyplomami.
INFORMACJE
Otwockie Centrum Kultury
05-400 Otwock, ul. Warszawska 11/13
tel/fax: 22 779 36 43
 

 

 

 

 

Copyright Otwockie Centrum Kultury © 2007. Projekt i realizacja: Proconnectia